ECD Tandem

Op komst ...

Interregionale werkconferentie "Vergeten Kracht"

Op donderdag 15 mei 2014 ging onze Interregionale Werkconferentie "Vergeten Kracht" door te Waalwijk.

De presentatie van de workshops vindt u in onderstaande links:

Workshop bewegen

Workshop De liefde voor muziek

Workshop De lach

Inleiding Vergeten Kracht

 

Dementie in woord, zang en gebak

 

Alzheimer Liga regio Mol organiseert op vrijdag 10 januari een sprankelende vertel- en zangavond rond dementie. Fabienne Luypaerts brengt een zelf geschreven verhaal over dementie, Paul Vincent draagt eigen gedichten voor over dementie en ouderdom. Het acapella-trio MaMuze vertolkt kerstliedjes uit ons collectief geheugen.

We sluiten deze avond gezellig af met een gebakje en een tas koffie. De inkom en traktatie zijn gratis en je hoeft niet te reserveren. Deze culturele avond over dementie vindt plaats in het woonzorgcentrum Witte Meren, Collegestraat 69 te Mol-Centrum op vrijdag 10 januari en begint om 19 uur. Alle geïnteresseerden zijn welkom, vooral ook de familieleden van mensen met dementie. Voor telefonische hulp rond dementie kan je terecht bij het gratis vast nummer 0800 15 225 en voor informatie bij Rob Philipsen, Welzijns-Overleg Mol, Jakob Smitslaan 22 te Mol-Centrum, rob.philipsen@ocmwmol.be, telefoon 014 33 15 50.

 

10 JAAR TANDEM

Op 21 november 2013 vierde het Regionaal Expertisecentrum Dementie Tandem vzw haar 10-jarig bestaan.

Dank je wel aan alle aanwezigen om van deze gelegenheid een fijn moment te maken terugblikkend naar het verleden, stilstaand bij het heden en vooruitkijkend naar de toekomst!

 

Interregionale Werkconferentie "Veilig voelen en zijn"

 

Op donderdag 24 oktober was Mol de gastgemeente voor de derde Interregionale conferentie ‘Veilig Voelen en Zijn’. In het Lokaal Dienstencentrum van OCMW Mol ontvingen we die dag meer dan 120 geïnteresseerden uit de Kempen, het Nederlandse Noord-Brabant en Limburg. Alle aspecten van het thema veiligheid kwamen aan bod. Niet alleen in de woon- en leefomgeving, maar ook in de zorgrelatie en in het lokale verenigingsleven willen we samen drempels verlagen, zodat de autonomie van personen met dementie en hun mantelzorgers maximaal wordt gerespecteerd.

 

 

Maar dat was niet alles! Zo zette deze conferentie ook hoog in op zorgtechnologie. In een heuse infomarkt presenteerden verschillende standhouders hun inspirerende producten om de veiligheid voor mensen met dementie waar te maken. Van alarmsystemen tot een digitaal levensverhaal, van een zorgsleutel tot een unieke therapeutische robot (de Paro). Geïnteresseerden kwamen alles te weten over wat innovatieve technologie vandaag kan betekenen in de zorg voor mensen met dementie.

 

 

 

De deelnemende gemeenten willen samen verder bouwen aan lokale projecten die inzetten op alle aspecten van veiligheid. Bestaande initiatieven nemen we onder de loep. Toekomstige plannen krijgen tijdens deze conferentie een voedingsbodem. De deelnemende gemeenten zijn Geel, Herentals, Mol en Turnhout voor Vlaanderen en Bladel, Oisterwijk, Steenbergen, Waalwijk en Peel en Maas voor Nederland.

 

Door een interregionale aanpak willen we met de conferentie een netwerkplatform aanbieden dat dementie over de grenzen heen op de agenda plaatst. Met ‘Veilig Voelen en Zijn’ schrijven de gemeenten een volgende hoofdstuk van een duurzaam verhaal, dat begon met de eerste Interregionale conferentie in het Vlaamse Geel (september 2012). Daarna was het Nederlandse Bladel gastgemeente (april 2013).

 

 

 

 

Tijdens deze Werkconferentie heeft Mol, als gastgemeente, haar inspirerende dementievriendelijke projecten voorgesteld en zijn de aanwezigen ook getrakteerd op een eigenzinnige ‘Wandeling om niet te vergeten’.

 

 

 

 

 

 

In 2014 zal de Interregionale Werkconferentie opnieuw richting Nederland trekken, om daarna opnieuw in de Kempen neer te strijken. Daarbij hebben we steeds dezelfde gemeenschappelijke noemer voor ogen: een warme samenleving creëren waarin mensen met dementie en hun mantelzorgers centraal staan. Dat is nodig, want door de vergrijzing en het toenemende prijskaartje van de gezondheidszorg zal dementie de komende jaren een beleidsprioriteit worden.

 

Hierbij vindt u de verschillende presentatie van de gastsprekers van deze werkconferentie:

Presentatie Vermiste personen - Patrick Crabbé en Willy Vanhoof.pdf

Leiddraad vermiste personen in residentiële zorginstelling.pdf

Leiddraad vermiste personen in thuiszorg.pdf

Contact maken middels levensgeschiedenis-Lisette Zwerts.pdf

Langer thuis wonen voor mensen met dementie - Joost Van Hoof.pdf

Vergeten naar buiten te komen-Leuven.pdf

Presentatie Toegankelijke cultuur - Stad Geel en Steunpunt Vrije Tijd & Handicap Kempen.pdf

Werkboekje toegankelijke cultuur : http://en.calameo.com/read/0000032141b8ba7344adc

Informatie kortfilm "Klant blijft koning" van ECD Foton te Brugge: www.dementievriendelijkbrugge.be