Over ons

Voor wie is het DPA?

Het DPA is er voor iedereen die op één of andere manier, van ver of dichtbij, betrokken is bij dementie:

 • de persoon met dementie
 • de omgeving van de persoon met dementie
 • professionele medewerkers uit de thuiszorg, de thuiszorgondersteunende voorzieningen, ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen
 • vrijwilligers in de zorg

Het DPA werkt samen met zelfhulpgroepen van de Vlaamse Alzheimerliga, het dementiecafé en de verschillende praatcafés dementie, thuiszorgorganisaties, geheugenklinieken, lokale besturen, specialisten, huisartsen, thuiszorgondersteunende voorzieningen, woon- en zorgcentra, onderwijs, centra voor geestelijke gezondheidszorg, dienstencentra,...

Taken van het DPA

Een luisterend oor bieden voor het verhaal van mensen met dementie en hun omgeving:

 • informatie verstrekken
 • advies geven
 • gericht doorverwijzen

Diensten verlenen aan zorgdragers voor mensen met dementie:

 • ondersteunen specifieke initiatieven zoals infodagen, praatavonden,...
 • vorming (op maat) geven aan diverse doelgroepen
 • samenwerken met allerlei zorgvoorzieningen en -organisaties
 • meewerken aan nieuwe projecten in de zorg zoals nacht- en comfortzorg

Dementie onder de aandacht brengen in de samenleving:

 • netwerk vormen met diverse actoren uit de welzijnssector
 • nagaan, signaleren van knelpunten en opbouwende voorstellen formuleren naar lokaal en bovenlokaal beleid
 • problemen en oplossingen bespreekbaar maken via beurzen, media, studiedagen

Het DPA ontplooit geen psychomedische activiteiten zoals diagnosestelling, behandeling, psychotherapie, maar we verwijzen hiervoor wel gericht en efficiënt door naar deskundigen in de zorg in de betreffende regio.

Nuttige links